Renovatie / verbouw & onderhoud

De vraag naar goede woningen en andere gebouwen blijft groeien. Door gebouwen te renoveren, komen er meer woningen en kantoren met goede kwaliteit en comfort beschikbaar. Daarnaast is renovatie vaak duurzamer, goedkoper en minder schadelijk voor het milieu dan sloop- en nieuwbouw.
 

Subsidies

Voor duurzaam wonen en duurzaam bouwen zijn er diverse subsidiemogelijkheden in Nederland.
Te denken valt aan subsidie:

  • isolerende maatregelingen;
  • zonne-energie;
  • nieuwe HRE ketel;
  • groendaken.

Sommige subsidies zijn op landelijk niveau geregeld maar er zijn ook nog diverse lokale subsidie initiatieven en subsidie mogelijkheden.

 

Duurzaam bouwen door renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is een van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken. Denk aan betere ventilatie, isolatie en het oplossen van vochtproblemen.
 

Kostenbesparende maatregelingen

In sommige gevallen zullen de (verbouw / renovatie) werkzaamheden belast worden met 6% in plaats van 21%. Dit kunnen definitieve maar ook tijdelijke maatregelingen zijn zoals het woonakkoord van 2013 (van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014). Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.