Bouwbegeleiding

Als vervolg op het traject van de bouwplanontwikkeling en het verzorgen van werktekeningen en de benodigde vergunningen kunnen we zorgen voor een goed verloop van het bouwproces. Dit bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten met aannemers en onderaannemers, het toezien op de juiste uitvoering van het bouwplan en het verdedigen van uw overige belangen gedurende de bouwwerkzaamheden en een goede afronding van uw project.

Bouwmanagement, esthetische begeleiding en kwaliteitsbewaking zijn tijdens het bouwproces belangrijke taken waarin wij u kunnen vertegenwoordigen.

 

Oplevering

De oplevering van uw woning wordt uitgevoerd door u, de aannemer of diens vertegenwoordiger en wij als onafhankelijk ingenieursbureau. Wij kunnen tijdens de oplevering een bouwkundige keuring of een zogenaamde opleveringskeuring van uw woning uitvoeren. Daarbij stellen wij een proces-verbaal van oplevering op, waarin de nog aanwezige gebreken aan uw eigen huis worden genoteerd. Tevens worden de meterstanden van gas, water en elektra in het proces verbaal van oplevering opgenomen. Dit proces-verbaal van oplevering wordt ondertekend door de adviseur, de uitvoerder van de aannemer en u als opdrachtgever.