Aanbesteding

Gedurende het definitief ontwerp en de bouwvoorbereiding is het belangrijk dat de juiste partijen worden betrokken bij uw project. Tevens moet er een inschatting worden gemaakt of het project als geheel wordt aanbesteed of dat er mogelijkheden liggen kosten te besparen door het verstrekken van deelopdrachten. Hierbij is het relevant dat er met de juiste motivatie wordt gehandeld en dat u wordt geadviseerd door een onafhankelijke partij.
 

Technische werkomschrijving

De technische werkomschrijving bevat een beschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan de technische werkomschrijving zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestektekeningen die samen met de technische werkomschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer(opdrachtnemer). In eerste instantie is de technische omschrijving  met tekeningen de basis voor het komen tot de prijsvorming.

 

Contractvorming

Het aanvragen, beoordelen en toetsen  van offertes kunnen wij voor u verzorgen. Nadat we samen met de opdrachtgever de juiste partij hebben gekozen kunnen we gezamenlijk met deze partij de onderhandeling aan gaan. Tevens kunnen we de aannemingsovereenkomsten voor u samenstellen, zodat alles goed op papier komt te staan en er geen discussies achteraf zijn.